HBLink to radioamatorskie lokalne serwery DMR. Lokalne czyli można powiedzieć seria serwerów rozproszonych po miastach. Tylko pytanie powstaje, jeżeli chcemy zlinkować miasto A z miastem B, to co wtedy? Oczywiście jest to możliwe 🙂 System HBLink to szereg usług niczym nie odbiegający od innych systemów DMR. Za pomocą HBLink możemy uruchomić lokalny przemiennik DMR na bazie MMDVM oraz hotspoty  

Do systemu możemy podłączyć również, Motorolę czy Hyterę.

HBLink to tak naprawdę możliwość podłączania się do innych sieci, dzięki czemu możemy stworzyć niezły system regionalny, niezależny od systemu podstawowego.

Jednym z dowodów, że to świetny system, mogę pochwalić się uruchomieniem serwera naszego lokalnego Chojnic

Dostępne są reflektory XLX260 ora YSF PL HBLink do których można podłączyć się z innych sieci.

Dostępny jest również reflektor XLX132-D gdzie możemy porozmawiać z użytkownikami systemu D-Star

Dostępny jest również PARROT – czyli możliwość tzw. ECHA 🙂

Gorąco zachęcam do połączenia się z naszą siecią, a jak to zrobić w swoim HotSpocie?

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

  * Kliknąć "Configuration".
  * Kliknij "Expert".
  * Kliknij „Dostęp SSH”.
  * W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
  * Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Spowoduje to otwarcie edytora nano, przewiń do samego końca pliku. Wprowadź następujące informacje używając tylko klawisza tabulatora (nie używaj spacji), aby przejść do następnej kolumny.

Dostęp od strony Internetu dla hotspotów:

HBLink_DMR 0000  185.78.150.30 passw0rd  62000

Użyj klawiszy Ctrl + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy Ctrl + x aby wyjść.

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem. Uruchomienie tego polecenia spowoduje założenie pliku o nazwie ipv4.fw w katalogu /root

sudo nano /root/ipv4.fw

Wprowadź (lub wytnij i wklej) następujące dwie linie jeśli masz htospot:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46

Użyj klawiszy Ctrl + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy Ctrl + x aby wyjść.

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje UPDATE.

Teraz w PI-Star, w menu administracyjnym wybieramy Configuration -> Expert i wierszu Full Edit wybieramy DMR GW. Opcja Full edit pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 3.

Sieć HBLink wpisujemy w DMR Network 3.

Hotspot typu simplex / duplex :

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=185.78.150.30
Port=62000
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,5,2,5,1
TGRewrite1=2,6,2,6,1
TGRewrite2=2,7,2,7,1
TGRewrite3=2,8,2,8,1
TGRewrite4=2,9999,2,9999,1
Debug=0
Location=1
Name=HBLink - Chojnice
Id= TWÓJ DMR ID

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na Apply changes